Zašto pisati korporativni blog ?

reljasimicic | 17 Maj, 2009, 19:12 | Internet marketing | (1648 Reads)

Pitanje koje na vreme treba postaviti ..Foot in mouth
Pitao sam se u čemu je tu dobit kompanije  ?

Ukucam korporativni blog u Srbiji i dobijem rezultat..

Zašto  PISATI korporativni blog ?

 

  • Prvenstveno što su blogovi danas važni.
  • Blogovi predstavljaju jedan od najjeftinijih, najlakših i najbržih načina za promociju.

Po jednom istraživanju  Newcom Score iz 2005. godine 30% online populacije posećuje i čita blogove. Ovaj trend je sa sigurnošcu u uzlaznoj putanji, studija se temelji na činjenici da osobe koje čitaju blogove imaju  prihode iznad prosečnih, mladji su, koriste brže načine kominikacije, više su otvoreni za kupovinu online proizvoda i usluga.

Još 2005. godine  USA Today pominje važnost korporativnih blogova: Za male kompanije kreiranje bloga može doneti  znatnu vrednost i može postati centar profita te kompanije.
Medjutim, novac i profit su samo neki od mnogih prednosti korporativnih blogova.

Druge pogodnosti su:

  • unapredivanje odnosa sa klijentima neformalnim putem
  • interakcija sa prisutnima na blogu
  • stvaranje brenda kompanije i njenih proizvoda
  •  stvaranje generacije lidera prodaje
  •  poboljšanje usluga klijentima i izgradnja bolje slike o kompaniji, dakle, interakcija sa većim brojem predstavnika ciljne grupe.

Stručnjaci iz ove oblasti, kao Suzan Falter Bars, napominju činjenicu da će u budućnosti blogovi zameniti online časopise i novine .. lično, mislim da će svako tržište drugačije reagovati ili grešim ?!
Blogovi su laki za upotrebu, jednostavni za ažuriranje i mogu imati više autora. Pretraživači “vole” blogove kao i predstavnici medija.

Blogovi su u suštini oblik komunikacije. Blogovi kao i e- mail marketing i direktni marketing mogu biti dodatni izvori prihoda.

Kako  vaš korporativni  blog učiniti efikasnim (Dalje)

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=57025